Tarieven Praktijk Zeevonk 2024 in het zorgprestatiemodel

Praktijk Zeevonk hanteert de door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven. 

In het uurtarief zit een opslag voor zogenaamde indirecte tijd. Dit betekent dat de tijd die nodig is voor bijvoorbeeld voorbereiding, verslaglegging of registratie niet apart in rekening wordt gebracht. Dit is inbegrepen in het uurtarief.

De belangrijkste tarieven voor 2024 (met declaratiecode):

Basispakket zorg

Diagnostiek, 45 minuten€ 159,70CO 0432
Diagnostiek, 60 minuten  € 183,44CO 0562
Behandeling, 45 minuten  € 135,89 CO 0497
Behandeling, 60 minuten € 161,46CO 0627

Niet-basispakket zorg

Niet basispakket consult, 45 minuten€ 131,82 niet declarabel
No show of ontijdige afzegging€ 75,00 niet declarabel

De NZa tarieven zijn openbaar en te vinden op: puc.overheid.nl/nza

Met de komst van het zorgprestatiemodel wordt de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg overzichtelijk en transparant. 

Praktijk Zeevonk werkt niet met gecontracteerde zorg, daarom is een restitutiepolis het meest voordelig. Heb je een restitutiepolis (vrije keuze polis), die GGZ niet uitsluit, dan worden de kosten van de geboden zorg grotendeels vergoed na aftrek van je eigen risico. Heb je een ander soort polis, zoals een budget- of een naturapolis, dan worden de kosten 60% resp. 85% vergoed na aftrek van je eigen risico. 

Controleer voorafgaand aan de behandeling bij je zorgverzekeraar wat dit voor jou betekent.