Tarieven

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)

Vanaf 2015 kunnen er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van zorgzwaarte, is ongeveer als volgt: 

product BGGZ NZa Tarief 2019
Basis Kort (BK) € 507,62
Basis Middel (BM) € 864,92
Basis Intensief (BI) € 1356,25
Basis Chronisch (BC) € 1251,70
Onvolledig behandeltraject € 207,19

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekering. 

Indien u gebruik wilt maken van de BGGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Coaching of overig zorgproduct (OZP) bij BGGZ

Behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder onvergoede zorg.Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen.
Het tarief voor onvergoede zorg is € 92,- per zitting van +/- 50 minuten. Hier rust geen BTW op.
Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

De praktijk heeft bewust gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars en zijn dus niet-gecontracteerde zorgaanbieders  Dit betekent dat u zelf uw factuur indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.

De praktijk heeft bezwaar tegen de steeds groter wordende  macht van de zorgverzekeraars, omdat zij in onze ogen goede zorg ondergeschikt maken aan geld. Als we een contract zouden aangaan, zouden we aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen die ons belemmeren bij het goed uitvoeren van ons werk en indruisen tegen onze beroepsethiek. Bij een contract dienen wij bijvoorbeeld inzage te geven in dossiers. Ook moeten wij dan verplicht cliënten vragenlijsten laten invullen. Verder bepalen zorgverzekeraars dan hoeveel cliënten wij per jaar mogen behandelen door middel van ‘omzetplafonds’, en bemoeien zij zich met de inhoud van de behandeling die wij mogen geven  Dit alles gaat voor ons veel te ver, waardoor wij dit besluit hebben genomen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp  www.contractvrijepsycholoog.nl

Vergoeding verzekering

Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combipolis of een naturapolis. Iedere polis biedt een andere vergoeding.

  • Restitutiepolis:
    U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en u heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat. Voor behandeling bij Praktijk Zeevonk is dit de meest gunstige variant.
  • Combipolis:
    Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking kunnen komen. Het kan bij dit soort polissen zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!
  • Naturapolis:
    Bij een naturapolis heeft u afgesproken alleen volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u een naturapolis heeft en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 70 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van uw behandeling. Aan het einde van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Overzicht vergoedingen

Dit is het overzicht van de vergoedingen in 2019 voor de verschillende polissen.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van €385 per jaar. Als u nog geen andere kosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze €385 eerst nog zelf moet betalen.

Bent u verhinderd?

Bent u verhinderd voor een afspraak dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. U kunt uw afspraak annuleren via 06-17256261. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken of een email sturen.

Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak ontvangt u een nota van €50.