Veel mensen die te maken krijgen met kanker of een andere levensbedreigende ziekte vinden het moeilijk om het leven weer op te pakken. Er kunnen gevoelens van somberheid en hopeloosheid ontstaan. Hiervoor is de zingevingstherapie ontwikkeld.

Het is aangetoond dat de therapie de verwerking bevordert, dat er meer zingeving en een betere kwaliteit van leven ervaren wordt. Men voelt zich beter en kan daardoor weer sneller meedoen in de maatschappij.